Helena Stollenwerk werd geboren in 1852 te Rollesbroich in de Eifel. Toen ze op de lagere dorpsschool was, las ze in haar vrije uurtjes vol vervoering en geestdrift de jaarverslagen van de vereniging van het kind Jezus (wat nu het pauselijke kindermissiewerk wordt genoemd). Zo groeide langzaam in haar het besluit om zich voor kinderen in China in te zetten. Toen ze op twintigjarige leeftijd dit verlangen wilde volgen, stelde ze echter vast dat er in Duitsland geen klooster te vinden was dat missiezusters naar China uitzond. Vele jaren zocht ze tevergeefs naar zo'n plek. Tijdens een bezoek in het Nederlandse dorp Steyl vernam Helena dat Arnold Janssen van de noodzaak een congregatie te stichten voor missiezusters overtuigd was. Tegelijkertijd kon hij haar niet beloven om er al binnen afzienbare tijd mee te beginnen. Hij stelde voor dat ze als hulp in de missiehuiskeuken zou komen meewerken. Helena was 30 jaar oud toen ze op dit aanbod inging. Ze hoopte op deze manier toch nog haar doel te bereiken.

Twee jaar later, in 1884, sloot Hendrina Stenmanns vanuit Issum aan de Nederrijn zich bij haar aan. De beide vrouwen werkten de eerste jaren in de keuken en wasserij en woonden in een klein bescheiden huisje. Toen na jaren een klooster in de buurt vrij kwam verhuisden ze. De eerste dag in dit klooster, 8 december 1889 wordt beschouwd als stichtingsdag van de missiezusters. Vanaf dit moment kwam er beweging in het ontstaan van de congregatie van de 'missiezusters dienaressen van de Heilige Geest', de naam waarmee ze officieel genoemd werden. Al in 1895 kon de snel groeiende gemeenschap de eerste zusters uitzenden naar Argentinië en spoedig daarop naar Togo in Afrika. Na zeven jaren telde de gemeenschap 100 zusters.

Omdat voor Arnold Janssen gebed een wezenlijk deel van de missie was had hij lang over nagedacht om een derde contemplatieve tak aan zijn stichting toe te voegen. En zo gebeurde het dat op 8 december 1896 de eerste 'Aanbiddingzusters' het roze habijt ontvingen. In 1898 trad Helena over naar de 'Aanbiddingzusters'. Ze was graag bij de missiezusters gebleven, maar ging groothartig in op de wens van Arnold Janssen, die haar gevraagd had deze stap te zetten.


De droom van Helena, naar China te gaan, ging nooit in vervulling. Helena stierf op 3 februari 1900. Maar haar vurig verlangen leeft voort. Vandaag zijn de Missiezusters en Aanbiddingzusters van Steyl verspreid over alle continenten. Overal waar zij gaan om mensen Gods liefde een stuk nader te brengen, daar leeft Helena‘s verlangen voort en mag het vuur weer oplaaien.


In 1995 is zuster Helena Stollenwerk zalig verklaard.

 

­